Regional Project Officer (Community Assistance Project)

Recruiter
Age Cymru
Location
Hybrid (Home based with potential office space in a partner office, covering the North Wales Region)
Salary
£27,667
Posted
23 May 2024
Closes
16 Jun 2024
Role
Specialist
Contract type
Contract

As a Regional Project Officer you will help meet the Community Assistance Project objectives by overseeing the regional delivery of services, supporting the Regional Volunteer Officer and working closely in collaboration with local partners.

Contract Type: Fixed Term until 31 December 2024

Salary: £27,667

Location: Hybrid (Home based with potential office space in a partner office, covering the North Wales Region)

Hours: 35 hours per week

Closing date: 16th June 2024

Interview date: TBC Early application is encouraged as we will review applications throughout the advertising period and reserve the right to close the advert at any time

Fel Swyddog Gwirfoddolwyr Rhanbarthol, byddwch chi’n cefnogi nodau’r Prosiect Cynorthwyo Cymunedol drwy recriwtio, sefydlu, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr addas o fewn y rhanbarth er mwyn darparu cefnogaeth ar lefel cymunedol, gan weithio’n agos ac ar y cyd gyda phartneriaid lleol.

Math o Gontract: Cyfnod Penodol tan 31 Rhagfyr 2024

Cyflog: £12,334

Lleoliad: Hybrid (Gweithio gartref.  Mae’n bosib bydd lle i chi weithio yn swyddfa un o’n partneriaid)

Oriau: 21 awr yr wythnos

Dyddiad cau: 16 Mehefin 2024

Dyddiad cyfweliad: Anogir cais cynnar TBC gan y byddwn yn adolygu ceisiadau drwy gydol y cyfnod hysbysebu ac yn cadw'r hawl i gau'r hysbyseb ar unrhyw adeg